Ważne linki

Klinika Medycyny Estetycznej

ul. Kolejowa 47 lokal U14
01-210 Warszawa
 

Kontakt

 1. Korzystając z oferty, klient akceptuje treść poniższego regulaminu.

 2. Zabiegi są wykonywane wyłącznie w siedzibie LAVINE CLINIC przy ulicy Kolejowej 47 lok. U14 01-210 Warszawa, po wcześniejszym umówieniu i zaakceptowaniu terminu wizyty przez recepcję.

 3. Wizyta może zostać umówiona osobiście w klinice, telefonicznie lub poprzez wiadomość prywatną na profilach społecznościowych LAVINE CLINIC na Instagramie lub Facebooku.

 4. Bezpośrednio przed wizytą Pacjent może zostać poproszony o potwierdzenie swojej tożsamości, poprzez okazanie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem. Odmowa okazania dokumentu może skutkować odmową wykonania usługi.

 5. Przed wykonaniem zabiegu, Klient jest zobowiązany do uzupełnienia i podpisania zgody na wykonanie zabiegu. Nieprawidłowe uzupełnienie jej bądź nie podpisanie zgody na wykonanie zabiegu skutkuje automatycznie odmową wykonania usługi.

 6. Klient ma prawo do 10 minutowego spóźnienia, jeżeli spóźnienie przekracza 10 minut, wizyta może zostać przełożona na inny zaproponowany termin.  

 7. Osoba wykonująca zabieg ma prawo odmówić wykonania zabiegu, jeżeli pacjent już wcześniej korzystał z zabiegu z zakresu medycyny estetycznej i zabieg nie był poprawnie wykonany oraz jeżeli są przeciwskazania zdrowotne do wykonania zabiegu.

 8. Zdjęcia przed i po zabiegu są dostępne do wglądu u osoby przeprowadzającej zabieg, lecz nie mogą zostać przesłane, zachowane są do dokumentacji medycznej.

 9. Pacjent ma prawo do odwołania lub przełożenia wizyty minimum 48h przed zabiegiem, w innym przypadku w celu zarezerwowania ponownego terminu należy wpłacić zadatek w kwocie 300zł. Wartość usługi jest pomniejszona o wartość wpłaconego zadatku w dniu wizyty.

 10. Jeśli wizyta ponownie zostanie odwołana lub przełożona przez pacjenta nie zachowując 48h terminu – zadatek jest bezzwrotny i pokrywa straty związane z blokowaniem terminu.

 11. Zadatek należy wpłacić do 24h od zarezerwowania wizyty na numer konta LAVINE CLINIC 70 1020 1042 0000 8502 0418 0360, w tytule należy wpisać imię i nazwisko oraz datę i godzinę zabiegu, brak wpłaty zadatku jest jednoznaczne z anulowaniem rezerwacji.

 12. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu wizyty na inny, po uprzednim kontakcie z pacjentem. W przypadku braku możliwości ustalenia nowego terminu w przypadku wpłaty zadatku, zadatek zostanie zwrócony.

 13. W przypadku wejścia promocji na wybrane zabiegi, klient ma prawo do skorzystania z niej jeśli termin wizyty został umówiony przed datą ogłoszenia promocji. Warunkiem jest spełnienie wymagań oraz opłacenie z góry zabiegu, który podlega promocyjnej cenie w okresie trwania promocji. Zabieg można opłacić osobiście w siedzibie kliniki lub wykonując przelew na konto firmowe wraz z przesłaniem potwierdzenia zapłaty na adres e-mail: recepcja@lavineclinic.pl. W przypadku płatności przelewem bankowym, wiążąca dla skorzystania z oferty jest data wykonania przelewu, widoczna na potwierdzeniu płatności. Opłacony zabieg nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę.

  Dane do przelewu:


  LAVINE CLINIC

  70 1020 1042 0000 8502 0418 0360

  TYTUŁ: imię i nazwisko oraz data i godzina umówionej wizyty

 14. Każdy klient ma prawo do umówienia się na jednorazową darmową konsultacje po zabiegową po okresie 4 tygodnii od wykonania zabiegu.

 15. Zabiegi wykonujemy tylko osobom pełnoletnim.

 16. Dane osobowe Pacjentów przetwarzane będą w celu realizacji usług. Administratorem danych osobowych osób korzystających z oferty LAVINE CLINIC jest K-GROUP Rafał Kijańczuk z siedzibą w Warszawie ul. Głębocka 88/97 03-287 Warszawa.

 17. Rezerwując wizytę, akceptujesz regulamin. 

REGULAMIN KLINIKI

01 stycznia 2021